ANBI informatie

Stichting Almeerse Botter AM1 heeft de culturele ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status. Dit betekent dat u een gift aan de stichting voor 125% kunt aftrekken bij de belasting. Een gift levert dus fiscaal voordeel op!

Een rekenvoorbeeld:

Uw inkomen valt onder de eerste belastingschijf (36,97%) en u doneert 100 euro als periodieke gift. Normaal gesproken zou u over dit bedrag 36,97 euro belasting betalen. U mag echter 125 euro aftrekken. Over deze 125 euro betaald u dus geen belasting. Dit zou gaan om 46,21 euro belastingvoordeel. Door deze besparing kost een gift van 100 euro u feitelijk slechts 53,79 euro.

Valt uw inkomen in de tweede schijf dan wordt het nog interessanter. Het belastingtarief ligt hier immers hoger (49,50%). Over 100 euro inkomen zou u normaal gesproken 49,50 euro belasting betalen. U mag echter bij een periodieke gift van 100 euro 125% aftrekken. Dit zou gaan om 61,88 euro belastingvoordeel. Door deze besparing kost een gift van 100 euro u feitelijk slechts 38,12 euro.

Wilt u een bijdrage doen? Neem contact op met onze penningmeester via penningmeester@almeersebotter.nl.

De fondsen die we werven door middel van vaartjes, donaties en sponsoring gebruiken we om de Almeerse Botter AM1 in goede en zo origineel mogelijke staat te houden en er net als vroeger mee te zeilen. Op onze nieuwspagina nemen we u mee in onze acties en onze financiële verantwoording over 2023 vind u hier in de vorm van onze algemene informatie, winst en verlies overzicht, balans een onderbouwing van onze penningmeester.