Havenfestival

In 2021 op 3 september is er weer de botterrace, Havenfestival of niet, na het stille jaar 2020. We zijn met de voorbereidingen begonnen. De eerste afspraken met botters uit de omgeving zijn al gemaakt. De eerste contacten met deelnemende bedrijven en instellingen zijn geweest. Cor Visser is de contactpersoon hiervoor havenfestival@almeersebotter.nl. Zijn telefoon 06-29 52 49 75. Ook wij doen het voorzichtig Corona-bestendig. De vergunningen procedure is gestart. Dat is dit jaar geen formaliteit, maar koffiedik kijken, zowel voor ons als voor de vergunningverlenende gemeentelijke dienst. Want hoe hangt de Corona vlag er in september bij? ‘Het ziet er op dit moment (30 juni) Coronagewijs wel gunstig uit. We gaan het zien, een wat uitgeklede botterrace of een ouderwetse botterrace met gezellige ontvangst, de prijsuitreiking en de borrel, in de tent bij Brasserie Bakboord. We houden u op de hoogte.

met hulp van de Provincie