Tag: kosten

Kostenraming groot onderhoud AM1 2024-2026

De komende twee tot drie jaar staan er weer enkele grote onderhoudsprojecten op stapel. Zo verwachten we dat de mast vervangen moet worden, 20 meter gangen, 3 dekenpoten en de accu. U kunt zich voorstellen dat dit de nodige kosten met zich meebrengt. Onderhoud als breeuwen doen we zelf, maar voor sommige klussen is er een gespecialiseerde scheepstimmerman nodig en de materiaalkosten stijgen steeds verder.

Volgens oud gebruik nodigde de schipper vroeger een aantal scheepstimmermannen op de koffie. Hij vertelde dan wat er gedaan moest worden, de timmermannen konden kijken en schreven daarna hun bod op de witte kant van een luciferdoosje. Daarna kon de schipper een keuze maken door een van de doosjes in zijn zak te steken. Tijdens de seizoensafsluiting werden de vrijwilligers uitgedaagd om op soortgelijke manier een schatting te doen. Op de foto ziet u onze penningmeester met de verschillende schattingen van de kosten.

Helaas kunnen we niet gewoon voor het laagste ‘bod’ gaan van onze vrijwilligers maar door met elkaar te praten hebben we scherper wat een realistisch bedrag zou zijn en wat je daar dan precies voor krijgt. Ook hebben we nu een duidelijker beeld wat ‘need to have’ is en wat ‘nice to have’. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen!

Wilt u in de tussentijd bijdragen aan het onderhouden van de AM1? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en financiering. Zo kunt u ‘vriend van de botter’ of sponsor worden, in het nieuwe seizoen de AM1 inclusief bemanning huren (misschien wel met een van onze nieuwe schippers!) of een product kopen in onze shop voor onder de kerstboom.