Tag: onderhoud

Update onderhoud en een goed bewaard geheim blootgelegd

Inmiddels liggen we anderhalve week voor onderhoud op de Botterwerf in Huizen. Het plan is dat we komend weekend afronden, dus we werken hard door om die deadline te halen!

We hebben ontzettend veel meters gebreeuwd en zijn druk aan het schuren en lakken. De dekenpoten (zie foto hierboven) staan weer strak in de lak en ook de giek heeft een laag gekregen. Verder doen we ook reparaties aan het houtwerk van de AM1.

Nu de mast van boord is, is een goed bewaard geheim zichtbaar geworden. Niet doorvertellen, maar onder de mast zit een munt verstopt. Het verhaal gaat dat een munt onder de mast voor voorspoed zal zorgen. Uiteraard laten we die zitten voor een behouden vaart!

Bronvermelding foto’s:

  1. Foto door Marleen Kerssens ↩︎
  2. Foto door Marleen Kerssens ↩︎
  3. Foto door Harm Evers ↩︎
  4. Foto door Harm Evers ↩︎

Laat het breeuwen beginnen

Vorig weekend is de AM1 vertrokken naar de botterwerf in Huizen. De afgelopen week zijn de vrijwilligers druk aan het werk geweest. Zo zijn we aan het breeuwen. Breeuwen is een techniek die wordt gebruikt om de kieren tussen de gangen (planken) te dichten zodat de boot waterdicht wordt.

Met een breeuwijzer en breeuwhamer worden vezels in de kieren geslagen. Als de vezels nat worden zetten ze uit waardoor de ruimte wordt opgevuld. Zo kan het water niet de boot in komen.

Breeuwen wordt ook wel kalefateren genoemd, daar komt dus het woord ‘opkalefateren’ vandaan!

We hopen de AM1 snel weer ‘opgekalefaterd’ te hebben en koers te kunnen zetten naar onze vaste ligplaats in Almere Haven.

Onderhoud AM1 begonnen

Deze week hoorden we dat de AM1 vanaf zaterdag welkom was op de botterwerf in Huizen voor het onderhoud. Het gevolg is dat het in de Havenkom druk was met vrijwilligers die met de voorbereidingen bezig waren.

Op donderdagavond heeft een duiker gedoken rondom de botter. Dit omdat we onze ‘schaar’ (= onderdeel van de boot) verloren zijn. De hoop was dat de schaar overboord was gewaaid en ergens vlakbij de botter lag. Helaas was dat niet het geval, maar alle moeite was niet voor niets. De duiker heeft wel onze verfmultitool teruggevonden!

Vrijdag waren vrijwilligers druk bezig de AM1 klaar te maken voor de overtocht. De feestverlichting is uit de mast gehaald en de wintertent verwijderd. Ook zijn de spullen die mee moesten naar de werf, zoals verf en gereedschap, aan boord gebracht.

Zaterdagochtend is de botter in alle vroegte vertrokken naar de botterwerf in Huizen. We zullen daar twee weken liggen voor onderhoud om daarna weer piekfijn in de Havenkom terug te komen, klaar voor een nieuw vaarseizoen!

Kostenraming groot onderhoud AM1 2024-2026

De komende twee tot drie jaar staan er weer enkele grote onderhoudsprojecten op stapel. Zo verwachten we dat de mast vervangen moet worden, 20 meter gangen, 3 dekenpoten en de accu. U kunt zich voorstellen dat dit de nodige kosten met zich meebrengt. Onderhoud als breeuwen doen we zelf, maar voor sommige klussen is er een gespecialiseerde scheepstimmerman nodig en de materiaalkosten stijgen steeds verder.

Volgens oud gebruik nodigde de schipper vroeger een aantal scheepstimmermannen op de koffie. Hij vertelde dan wat er gedaan moest worden, de timmermannen konden kijken en schreven daarna hun bod op de witte kant van een luciferdoosje. Daarna kon de schipper een keuze maken door een van de doosjes in zijn zak te steken. Tijdens de seizoensafsluiting werden de vrijwilligers uitgedaagd om op soortgelijke manier een schatting te doen. Op de foto ziet u onze penningmeester met de verschillende schattingen van de kosten.

Helaas kunnen we niet gewoon voor het laagste ‘bod’ gaan van onze vrijwilligers maar door met elkaar te praten hebben we scherper wat een realistisch bedrag zou zijn en wat je daar dan precies voor krijgt. Ook hebben we nu een duidelijker beeld wat ‘need to have’ is en wat ‘nice to have’. Uiteraard houden we u op de hoogte van de vorderingen!

Wilt u in de tussentijd bijdragen aan het onderhouden van de AM1? We zijn altijd op zoek naar vrijwilligers en financiering. Zo kunt u ‘vriend van de botter’ of sponsor worden, in het nieuwe seizoen de AM1 inclusief bemanning huren (misschien wel met een van onze nieuwe schippers!) of een product kopen in onze shop voor onder de kerstboom.

AM1 winterklaar gemaakt

Het vaarseizoen is helaas weer ten einde! Daarom is vorig weekend is de AM1 winterklaar gemaakt. Er is schoon schip gemaakt en de wintertent is geplaatst. Ook is er een noodreparatie gedaan vanaf de sup door een van de vrijwilligers.

Later deze maand hebben we nog een gezellige borrel met onze vrijwilligers waarbij we terugblikken op afgelopen seizoen en vooruit kijken naar 2024.

Er staat weer het nodige op de planning. Deze winter zal de AM1 de helling op gaan voor onderhoud. De zeilen zijn al naar de zeilmaker voor onderhoud en kleine reparaties. Ook zal de mast weer worden gekeurd. Verder zijn we druk bezig met de planning van volgend jaar. We hebben een overzicht gemaakt van de evenementen waar we aan mee willen doen en gaan inventariseren hoe en of we de bemensing rond krijgen.

Wilt u ook een keer meevaren of de AM1 afhuren? Kijk dan op onze pagina voor meevaren of afhuren.

Wij wensen iedereen een fijne feestmaand, de AM1 heeft de sfeerverlichting al hangen! We hopen elkaar in het nieuwe seizoen weer te ontmoeten. Mocht u in deze feestmaand nog op zoek zijn naar een cadeau, neem dan een kijkje in onze shop. We hebben een cd en USB-stick met shantyliedjes aan het assortiment toegevoegd.